10 cách thể hiện tình yêu với con

Thật ra không hẳn chỉ có 10 cách.Tùy theo hoàn cảnh,tính cách của bé,của ba mẹ mà có những cách thể hiện tình yêu đối với con khác nhau.Như mình thì thích ôm hôn con hoài không chán,kể chuyện cho con nghe,xem phim hoạt hình với con,...nhờ con giúp việc nhà nữa...Rất nhiều các mẹ ạ!


Bố mẹ nào mà chẳng yêu con. Nhưng với cuộc sống bận rộn, hối hả như hiện nay thì hầu như nhiều bậc cha mẹ không còn nhiều thời gian để thể hiện tình yêu của mình với con cái. Cách thể hiện tình yêu với con cái đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Dưới đây là 10 cách giúp bố mẹ có thể thể hiện được tình cảm của mình đối với con yêu của mình.

1. Nói chuyện thật thân thiện với con

Những buổi nói chuyện thân thiện,không có tính thuyết giáo sẽ giúp cho con cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc.

2. Học cách lắng nghe

Trẻ con thường nói rất nhiều và đa số các ông bố bà mẹ lại phớt lờ những lời nói của con. Thay vì thế bố mẹ hãy thử chú ý lắng nghe một vài điều mà con nói xem, bạn sẽ cảm nhận được rất nhiều điều thú vị đấy. Đôi khi, trong những lời nói của con lại chứa rất nhiều thông tin quan trọng mà bạn cần phải biết đấy.

10 cách thể hiện tình yêu với con, Làm mẹ, tinh yeu con cai, tinh yeu cua cha me, tinh cam gia dinh, lam me

3. Thể hiện tình yêu qua thư

Một cách rất hay để thể hiện tình mẫu tử với con cái là viết cho con một vài lời có thể là yêu thương, động viên hoặc an ủi con, rồi đặt ở một nơi nào đó mà con có thể dễ dàng nhận thấy được. Con sẽ cảm thấy rất cảm động khi đọc được những lời như thế này từ bố mẹ.

4. Chơi và vui đùa thật vui vẻ với con

Bạn không nhất thiết phải ngồi một chỗ vào một thời gian cụ thể nào đó và chơi với con hàng ngày.Thay vì thế bạn có thể chơi những trò chơi đơn giản như trò đố vui khi đang ngồi trên xe đưa con đến trường.

5. Âu yếm và hôn con

Khi trẻ càng lớn thì nụ hôn cha mẹ dành cho trẻ càng giảm dần. Tuy nhiên, bạn nên biết một điều rằng ngay cả khi trẻ đã lớn thì trẻ vẫn thích được bố mẹ ôm hôn thật âu yếm. Những tiếp xúc về mặt thể chất sẽ mang bố mẹ và con cái đến gần nhau hơn.

10 cách thể hiện tình yêu với con, Làm mẹ, tinh yeu con cai, tinh yeu cua cha me, tinh cam gia dinh, lam me

6. Đọc sách và hát cùng nhau

Đọc những câu chuyện, hát những bài hát cho con nghe sẽ đem cha mẹ và con cái đến gần nhau hơn.

7. Đánh giá cao những điểm mạnh của con

Bạn nên khen con vì những ưu điểm của con trước mặt con cũng như khi không có con ở đó. Điều này sẽ thúc đẩy con phát huy thêm khả năng của mình và thêm phần tự tin vào bản thân.

8. Tạo sự ngạc nhiên

Tất cả mọi người đều thích những yếu tố bất ngờ và trẻ con cũng vậy. Thật tuyệt vời khi bạn thể hiện tình yêu của mình dành cho con bằng những kì nghỉ lễ bất ngờ hay đưa con đến những nơi con yêu thích.

9. Để con tham gia vào việc của gia đình

Hãy để cho con tự do chọn những bộ quần áo, cặp sách hay những cuốn sách yêu thích của mình, Nếu để con quyền được tham gia vào những công việc của gia đình như khi nào đi nghỉ mát, đi nghỉ mát ở đâu, làm gì vào cuối tuần,,, sẽ khiến trẻ cảm thấy mình cũng đóng một vai trò lớn trong gia đình

10. Hỏi ý kiến của con

Đôi khi trẻ con cũng có những ý tưởng rất hay ho mà có thể người lớn cũng không thể nghĩ ra được. Vì thế bạn nên thăm dò ý kiến của con trước khi làm điều gì hay đưa ra một quyết định gì đó
10 cách thẻ hiẹn tình yeu vói con


That ra khong han chi co 10 cach.Tuy theo hoan canh,tinh cach cua be,cua ba me ma co nhung cach the hien tinh yeu doi voi con khac nhau.Nhu minh thi thich om hon con hoai khong chan,ke chuyen cho con nghe,xem phim hoat hinh voi con,...nho con giup viec nha nua...Rat nhieu cac me a!


Bó mẹ nào mà chảng yeu con. Nhung vói cuọc sóng bạn rọn, hói hả nhu hiẹn nay thì hàu nhu nhièu bạc cha mẹ khong còn nhièu thòi gian dẻ thẻ hiẹn tình yeu của mình vói con cái. Cách thẻ hiẹn tình yeu vói con cái dóng mọt vai trò rát quan trọng trong quá trình phát triẻn thẻ chát và tinh thàn của trẻ. Duói day là 10 cách giúp bó mẹ có thẻ thẻ hiẹn duọc tình cảm của mình dói vói con yeu của mình.

1. Nói chuyẹn thạt than thiẹn vói con

Nhũng buỏi nói chuyẹn than thiẹn,khong có tính thuyét giáo sẽ giúp cho con cảm tháy rát thoải mái và hạnh phúc.

2. Học cách láng nghe

Trẻ con thuòng nói rát nhièu và da só các ong bó bà mẹ lại phót lò nhũng lòi nói của con. Thay vì thé bó mẹ hãy thủ chú ý láng nghe mọt vài dièu mà con nói xem, bạn sẽ cảm nhạn duọc rát nhièu dièu thú vị dáy. Doi khi, trong nhũng lòi nói của con lại chúa rát nhièu thong tin quan trọng mà bạn càn phải biét dáy.

10 cách thẻ hiẹn tình yeu vói con, Lam me, tinh yeu con cai, tinh yeu cua cha me, tinh cam gia dinh, lam me

3. Thẻ hiẹn tình yeu qua thu

Mọt cách rát hay dẻ thẻ hiẹn tình mãu tủ vói con cái là viét cho con mọt vài lòi có thẻ là yeu thuong, dọng vien hoạc an ủi con, ròi dạt ỏ mọt noi nào dó mà con có thẻ dẽ dàng nhạn tháy duọc. Con sẽ cảm tháy rát cảm dọng khi dọc duọc nhũng lòi nhu thé này tù bó mẹ.

4. Choi và vui dùa thạt vui vẻ vói con

Bạn khong nhát thiét phải ngòi mọt chõ vào mọt thòi gian cụ thẻ nào dó và choi vói con hàng ngày.Thay vì thé bạn có thẻ choi nhũng trò choi don giản nhu trò dó vui khi dang ngòi tren xe dua con dén truòng.

5. Au yém và hon con

Khi trẻ càng lón thì nụ hon cha mẹ dành cho trẻ càng giảm dàn. Tuy nhien, bạn nen biét mọt dièu ràng ngay cả khi trẻ dã lón thì trẻ vãn thích duọc bó mẹ om hon thạt au yém. Nhũng tiép xúc vè mạt thẻ chát sẽ mang bó mẹ và con cái dén gàn nhau hon.

10 cách thẻ hiẹn tình yeu vói con, Lam me, tinh yeu con cai, tinh yeu cua cha me, tinh cam gia dinh, lam me

6. Dọc sách và hát cùng nhau

Dọc nhũng cau chuyẹn, hát nhũng bài hát cho con nghe sẽ dem cha mẹ và con cái dén gàn nhau hon.

7. Dánh giá cao nhũng diẻm mạnh của con

Bạn nen khen con vì nhũng uu diẻm của con truóc mạt con cũng nhu khi khong có con ỏ dó. Dièu này sẽ thúc dảy con phát huy them khả nang của mình và them phàn tụ tin vào bản than.

8. Tạo sụ ngạc nhien

Tát cả mọi nguòi dèu thích nhũng yéu tó bát ngò và trẻ con cũng vạy. Thạt tuyẹt vòi khi bạn thẻ hiẹn tình yeu của mình dành cho con bàng nhũng kì nghỉ lẽ bát ngò hay dua con dén nhũng noi con yeu thích.

9. Dẻ con tham gia vào viẹc của gia dình

Hãy dẻ cho con tụ do chọn nhũng bọ quàn áo, cạp sách hay nhũng cuón sách yeu thích của mình, Néu dẻ con quyèn duọc tham gia vào nhũng cong viẹc của gia dình nhu khi nào di nghỉ mát, di nghỉ mát ỏ dau, làm gì vào cuói tuàn,,, sẽ khién trẻ cảm tháy mình cũng dóng mọt vai trò lón trong gia dình

10. Hỏi ý kién của con

Doi khi trẻ con cũng có nhũng ý tuỏng rát hay ho mà có thẻ nguòi lón cũng khong thẻ nghĩ ra duọc. Vì thé bạn nen tham dò ý kién của con truóc khi làm dièu gì hay dua ra mọt quyét dịnh gì dó

10 cách thể hiện tình yêu với con

Thật ra không hẳn chỉ có 10 cách.Tùy theo hoàn cảnh,tính cách của bé,của ba mẹ mà có những cách thể hiện tình yêu đối với con khác nhau.Như mình thì thích ôm hôn con hoài không chán,kể chuyện cho con nghe,xem phim hoạt hình với con,...nhờ con giúp việc nhà nữa...Rất nhiều các mẹ ạ!
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá