Toán học cho bé theo từng độ tuổi

Bé trên 1 tuổi đã có thể dạy bé tập đếm được rồi.Mẹ có thể vừa hát vừa ra dấu cho bé xem như "Một con vịt,xòe hai cái cánh,..." hoặc chỉ con "đây là hai bông hoa,đây là ba con gà,...".Mưa dần thấm đất,đén 2 tuổi bé sẽ biết đếm từ 1 đến 10 thật trôi chảy cho mà xem.Ngoài ra mẹ còn có thể cho con chơi các trò ghép hình,thế nào sau này con cũng học hình học rất giỏi cho coi


Bạn có thể dạy các kỹ năng về toán học ngay từ khi bé còn nhỏ. Cách này giúp bé nhận diện tốt kiến thức cũng như ngôn ngữ có liên quan đến toán học.

Giai đoạn 1-3 tuổi

- Dạy bé đếm tới 5.

- Ghép đồ vật vào đúng kích cỡ.

- Phân loại đồ vật theo hình dáng và màu sắc.

- Hiểu ý nghĩa những từ ngữ thuộc về toán học như: to - nhỏ, dài - ngắn,….

- Dạy bé cách phản ứng với những yêu cầu có liên quan đến từ vựng toán học như: “Đưa cho mẹ một đồng xu”, “Đưa cho mẹ hai đồng xu” hoặc “Con đặt đồng xu này vào phía sau cái cốc hình tròn nhé”…

- Dạy bé đong gạo hoặc đong cát bằng cốc nhựa. Những trò chơi đong nước và đếm cốc nước cũng giúp ích cho bé giai đoạn này.

Toán học cho bé theo từng độ tuổi

Ảnh: JupiterImages.

Giai đoạn 3-5 tuổi

- Dạy bé đếm tới 10, tiếp đến là đếm tới 25.

- Dạy bé nhớ tên hình tròn, hình vuông, tam giác, chữ nhật…

- Phân loại đồ vật theo màu sắc và kích thước.

- Khoảng 5 tuổi, bạn có thể dạy bé tập tô theo con số từ 1 đến 12 (các bé thường khó khăn khi phải tô theo các số là 2, 3, 8 và 9).

- Dạy bé đặt những món đồ có đánh số theo đúng thứ tự từ 1 đến 12.

- Dạy bé cách phản ứng với những mệnh lệnh có liên quan đến toán học, như: “Đặt đồng xu này phía trước (phía sau) cái cốc” hoặc “Con rót một nửa cốc nước nhé”…

- Dạy bé nhặt một đồ vật có hình dạng khác với những đồ vật trong nhóm.

- Vẽ một bức tranh với 2 hoặc 3 màu sắc.

- Vẽ một bức tranh với hai màu sắc và một hình tròn.

Giai đoạn 5-7 tuổi

- Dạy bé đếm đến 100, sau đó tăng lên 500.

- Dạy bé đếm ngược từ 10 đến 1, sau đó là từ 20 đến 1.

- Dạy bé cách hoàn thành một dãy số tự nhiên bất kỳ; chẳng hạn khi bạn nói “33”, bé sẽ biết cách đọc tiếp những dãy số liền kề là “34”, “35”…

- Viết số từ 0 đến 100.

- Nhận diện những con số ở báo chí, văn bản từ 0 đến 10.

- Dạy bé các ký hiệu lớn hơn, nhỏ hơn và bằng nhau.

- Đếm các cặp cách 5 số một lượt, chẳng hạn: 5-10-15-20-25-30…

- Dạy bé giá trị của số thứ tự, giữa 1 và 10. Nếu hiểu theo nghĩa thứ hạng, số 1 mang nghĩa lớn hơn số 10; chẳng hạn, bạn Tôm học giỏi nhất lớp…

- Dạy bé về thời gian: giờ, phút, giây và cách nhận biết giá trị của những tờ tiền.
Toan hoc cho be theo tung do tuoi


Be tren 1 tuoi da co the day be tap dem duoc roi.Me co the vua hat vua ra dau cho be xem nhu "Mot con vit,xoe hai cai canh,..." hoac chi con "day la hai bong hoa,day la ba con ga,...".Mua dan tham dat,den 2 tuoi be se biet dem tu 1 den 10 that troi chay cho ma xem.Ngoai ra me con co the cho con choi cac tro ghep hinh,the nao sau nay con cung hoc hinh hoc rat gioi cho coi


Ban co the day cac ky nang ve toan hoc ngay tu khi be con nho. Cach nay giup be nhan dien tot kien thuc cung nhu ngon ngu co lien quan den toan hoc.

Giai doan 1-3 tuoi

- Day be dem toi 5.

- Ghep do vat vao dung kich co.

- Phan loai do vat theo hinh dang va mau sac.

- Hieu y nghia nhung tu ngu thuoc ve toan hoc nhu: to - nho, dai - ngan,….

- Day be cach phan ung voi nhung yeu cau co lien quan den tu vung toan hoc nhu: “Dua cho me mot dong xu”, “Dua cho me hai dong xu” hoac “Con dat dong xu nay vao phia sau cai coc hinh tron nhe”…

- Day be dong gao hoac dong cat bang coc nhua. Nhung tro choi dong nuoc va dem coc nuoc cung giup ich cho be giai doan nay.

Toan hoc cho be theo tung do tuoi

Anh: JupiterImages.

Giai doan 3-5 tuoi

- Day be dem toi 10, tiep den la dem toi 25.

- Day be nho ten hinh tron, hinh vuong, tam giac, chu nhat…

- Phan loai do vat theo mau sac va kich thuoc.

- Khoang 5 tuoi, ban co the day be tap to theo con so tu 1 den 12 (cac be thuong kho khan khi phai to theo cac so la 2, 3, 8 va 9).

- Day be dat nhung mon do co danh so theo dung thu tu tu 1 den 12.

- Day be cach phan ung voi nhung menh lenh co lien quan den toan hoc, nhu: “Dat dong xu nay phia truoc (phia sau) cai coc” hoac “Con rot mot nua coc nuoc nhe”…

- Day be nhat mot do vat co hinh dang khac voi nhung do vat trong nhom.

- Ve mot buc tranh voi 2 hoac 3 mau sac.

- Ve mot buc tranh voi hai mau sac va mot hinh tron.

Giai doan 5-7 tuoi

- Day be dem den 100, sau do tang len 500.

- Day be dem nguoc tu 10 den 1, sau do la tu 20 den 1.

- Day be cach hoan thanh mot day so tu nhien bat ky; chang han khi ban noi “33”, be se biet cach doc tiep nhung day so lien ke la “34”, “35”…

- Viet so tu 0 den 100.

- Nhan dien nhung con so o bao chi, van ban tu 0 den 10.

- Day be cac ky hieu lon hon, nho hon va bang nhau.

- Dem cac cap cach 5 so mot luot, chang han: 5-10-15-20-25-30…

- Day be gia tri cua so thu tu, giua 1 va 10. Neu hieu theo nghia thu hang, so 1 mang nghia lon hon so 10; chang han, ban Tom hoc gioi nhat lop…

- Day be ve thoi gian: gio, phut, giay va cach nhan biet gia tri cua nhung to tien.

Toán học cho bé theo từng độ tuổi

Bé trên 1 tuổi đã có thể dạy bé tập đếm được rồi.Mẹ có thể vừa hát vừa ra dấu cho bé xem như "Một con vịt,xòe hai cái cánh,..." hoặc chỉ con "đây là hai bông hoa,đây là ba con gà,...".Mưa dần thấm đất,đén 2 tuổi bé sẽ biết đếm từ 1 đến 10 thật trôi chảy cho mà xem.Ngoài ra mẹ còn có thể cho con chơi các trò ghép hình,thế nào sau này con cũng học hình học rất giỏi cho coi
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá