Đặt tên con theo phong thủy

Phong thủy là một lĩnh vực khá thú vị trong việc sắp xếp nhà cửa. Bạn cũng có thể đặt tên con chiếu theo những quy luật hài hòa của âm dương, trời đất này.


Năm nay là năm Tỵ. Nếu bạn “khai hoa nở nhụy” trong năm nay và có ý định đặt tên con theo phong thủy, bạn cần đặc biệt lưu ý những điểm như:

Nên đặt tên cho con tuổi Tỵ những cái tên có bộ Mộc, Hòa (cây lương thực), Điền, Sơn vì rất hợp. Người tuổi Tỵ có tên như vậy sẽ biết trọng nghĩa, giữ chữ tín, học thức uyên bác, thành công thịnh vượng.

Nên chọn các tên có bộ Sam, Mịch, Y, Lễ, Thái, Cân vì các bộ này biến rắn thành rồng, uy phong mạnh mẽ, may mắn thành đạt.

Những tên liên quan tới Dậu (gà), Sửu (trâu) nên đặt cho con tuổi Tỵ vì Tỵ – Dậu – Sửu tam hợp.

Hài hòa âm dương, hòa hợp phong thủy để rộng đường tương lai là những gì cha mẹ đặt kỳ vọng vào cái tên của con.

Nên đặt tên con những chữ có bộ Mã, Dương vì rắn hợp với ngựa và dê, cuộc đời sẽ được nhiều người giúp đỡ, phò tá.

Dùng các chữ có bộ Quai, Xước, Dẫn, Cung, Cơ, Kỷ, Trùng, Ấp thì hợp với tuổi Tỵ vì những chữ đó có hình giống con rắn. Nếu các tên có bộ Ngư, bộ Trùng thì trí dũng song toàn, thành thực, ôn hòa.

Nên dùng những chữ có bộ Tâm, bộ Nguyệt, bộ Thổ đặt cho con tuổi Tỵ. Chữ có các bộ Tiểu, Thiếu, Thần, Sỹ, Tịch nên đặt cho con tuổi Tỵ vì rắn được gọi là Tiểu Long (rồng nhỏ).

Nên dùng các chữ có bộ Kim, Ngọc đặt cho tuổi Tỵ vì theo dân gian nếu đặt tên này sẽ giúp con đa tài trí, vui vẻ giúp người, lương thiện tích đức.
Dat ten con theo phong thuy


Phong thuy la mot linh vuc kha thu vi trong viec sap xep nha cua. Ban cung co the dat ten con chieu theo nhung quy luat hai hoa cua am duong, troi dat nay.


Nam nay la nam Ty. Neu ban “khai hoa no nhuy” trong nam nay va co y dinh dat ten con theo phong thuy, ban can dac biet luu y nhung diem nhu:

Nen dat ten cho con tuoi Ty nhung cai ten co bo Moc, Hoa (cay luong thuc), Dien, Son vi rat hop. Nguoi tuoi Ty co ten nhu vay se biet trong nghia, giu chu tin, hoc thuc uyen bac, thanh cong thinh vuong.

Nen chon cac ten co bo Sam, Mich, Y, Le, Thai, Can vi cac bo nay bien ran thanh rong, uy phong manh me, may man thanh dat.

Nhung ten lien quan toi Dau (ga), Suu (trau) nen dat cho con tuoi Ty vi Ty – Dau – Suu tam hop.

Hai hoa am duong, hoa hop phong thuy de rong duong tuong lai la nhung gi cha me dat ky vong vao cai ten cua con.

Nen dat ten con nhung chu co bo Ma, Duong vi ran hop voi ngua va de, cuoc doi se duoc nhieu nguoi giup do, pho ta.

Dung cac chu co bo Quai, Xuoc, Dan, Cung, Co, Ky, Trung, Ap thi hop voi tuoi Ty vi nhung chu do co hinh giong con ran. Neu cac ten co bo Ngu, bo Trung thi tri dung song toan, thanh thuc, on hoa.

Nen dung nhung chu co bo Tam, bo Nguyet, bo Tho dat cho con tuoi Ty. Chu co cac bo Tieu, Thieu, Than, Sy, Tich nen dat cho con tuoi Ty vi ran duoc goi la Tieu Long (rong nho).

Nen dung cac chu co bo Kim, Ngoc dat cho tuoi Ty vi theo dan gian neu dat ten nay se giup con da tai tri, vui ve giup nguoi, luong thien tich duc.

Đặt tên con theo phong thủy

Phong thủy là một lĩnh vực khá thú vị trong việc sắp xếp nhà cửa. Bạn cũng có thể đặt tên con chiếu theo những quy luật hài hòa của âm dương, trời đất này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá